Trang chủ Cuộc Sống Nhiều ô tô bị xích vì dừng, đậu trái phép ở thành phố Vinh