Trang chủ Cuộc Sống Nghệ An: Va chạm với xe tải, ô tô nát bét phần đầu