Trang chủ Tin Xứ Nghệ Kỳ Sơn: Bất cẩn khi nhóm bếp, ngôi nhà người dân xã Tà Cạ cháy rụi