Trang chủ Pháp luật Kỳ Sơn: 47 tuổi vẫn không chịu lấy vợ, con trai bị bố là thầy cúng chém chết