Trang chủ Pháp luật Kỳ Sơn: Giấu gần 400 viên hồng phiến chờ cơ hội đem bán