Trang chủ Cộng Đồng Hà Tĩnh: Cháy rừng diện rộng, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm