Trang chủ Giải Trí Sơn Tùng M-TP đầu tư 66 tỉ làm MV “Hãy trao cho anh”, nhưng đã kiếm lại được bao nhiêu tiền?