Trang chủ Cộng Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Sẽ tính toán lại hợp lý giá nước sinh hoạt

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Sẽ tính toán lại hợp lý giá nước sinh hoạt


11/07/2019