Trang chủ Kinh Doanh TX. Cửa Lò: Đừng để doanh nghiệp “ôm” đất vàng rồi bỏ hoang?