Trang chủ Tiêu Điểm Hà Tĩnh: Lại cháy rừng tại Hương Sơn, khẩn cấp sơ tán dân trong đêm