Trang chủ Giáo dục Hà Tĩnh: Nhiều trường đại học danh tiếng sẵn sàng nhận nữ sinh nghèo học giỏi bỏ thi tốt nghiệp chịu tang bố