Trang chủ Giáo dục Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Xuất hiện nhiều điểm 10 tại điểm thi Nghệ An