Trang chủ Cộng Đồng Lao động Hà Tĩnh tử nạn tại Nam Phi: Gia đình không có khả năng đưa thi thể về an táng