Trang chủ Cuộc Sống Dùng súng tự chế đi bắt cá, nam sinh bị 3 mũi tên xuyên vào mắt