Trang chủ Cộng Đồng Hà Tĩnh: Chùa cổ do nữ đại gia tài trợ xây lại bị đổi tên: Xây chùa không phép là sai