Trang chủ Thể Thao Thắng Viettel, SLNA trở lại tốp 4