Trang chủ Cộng Đồng TP Vinh: Cho phép người dân mở hàng kinh doanh trước khai trương phố đi bộ