Trang chủ Kinh Doanh Nhà đầu tư vào Nghệ An gặp khó vì thủ tục, cơ chế: Doanh nghiệp “mắc cạn”