Trang chủ Kinh Doanh Quỳ Hợp: Vùng cam Vinh phá bỏ gần 500 ha do sâu bệnh và nắng hạn