Trang chủ Kinh Doanh TP Vinh: Chậm được cấp quyền sở hữu nhà ở, người dân bức xúc