Trang chủ Kinh Doanh Hà Tĩnh: Nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành đống sắt vụn