Trang chủ Thời Sự Tự hào Quân chủng Hải quân: Âm vang 55 năm “chiến thắng trận đầu”