Trang chủ Thời Sự Hà Tĩnh “giải cứu” hàng trăm nhà văn hóa bỏ hoang