Trang chủ Cộng Đồng Nghi án: Một phạm nhân đang làm việc tại Công ty gạch Xuân Hòa thì bỏ trốn về nhà