Trang chủ Cộng Đồng Tông vào xe trộn bê tông, 2 thanh niên đi Excirer tử vong