Trang chủ Cộng Đồng Gần 2 năm rao bán, xe biển xanh 80A doanh nghiệp tặng Nghệ An vẫn không có người mua