Trang chủ Cộng Đồng Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán Karaoke