Trang chủ Cộng Đồng Phản ánh: Quốc lộ 1A ở Nghệ An bị hằn lún kéo dài