Trang chủ Tin Xứ Nghệ Quỳnh Lưu: Thiết kế trụ bê tông nhưng thi công bằng sò táp lô