Trang chủ Cộng Đồng Hà Tĩnh: Công an triệu tập người đàn ông đánh vợ gãy tay