Trang chủ Giáo dục Thanh Chương: Nam sinh nghèo bán sách cũ gom được 80.000 đồng làm kinh phí nhập học