Trang chủ Thể Thao Chơi thiếu người, Sông Lam Nghệ An trắng tay trước TP Hồ Chí Minh trên sân Vinh