Trang chủ Giáo dục Đội thi Robot đến từ Yên Thành giành giải Đặc biệt, được tài trợ tham gia vòng thi quốc tế