Trang chủ Thể Thao Thượng đỉnh G7: Chóng mặt những thay đổi của TT Trump, hé lộ bất đồng “sau màn” của giới lãnh đạo