Trang chủ Cộng Đồng Hà Tĩnh: Nam sinh nhảy cầu tự tử sau khi ​bị nhắc nhở vì chơi điện thoại khuya