Trang chủ Tiêu Điểm Quỳnh Lưu: Nhà máy nước trị giá 27 tỉ để… thả dê, 1.400 hộ dân “khát” nước sạch