Trang chủ Tin Xứ Nghệ Sông Vinh, sông Đào chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối