Trang chủ Cộng Đồng Hà Tĩnh: Nổ bốt điện, UBND thị trấn gần như tê liệt