Trang chủ Pháp luật Nghi Lộc: Mời bia trong đám giỗ bị bạn từ chối, người đàn ông dùng dao đâm chết người