Trang chủ Thời Sự Bà Ánh chủ công trình xây trái phép trên đèo Mã Pì Lèng: ‘Nếu bị thu hồi sẽ cho mìn nổ tung rồi nhảy sông ’