Trang chủ Tin Xứ NghệTấm Lòng Vàng Thanh Chương: Trộn vữa xây bờ rào, nam thanh niên đang chờ đi xuất khẩu lao động bị điện giật tử vong