Trang chủ Pháp luật Vụ bấm được biển số đẹp nhưng bị từ chối cấp: Đình chỉ 2 cán bộ công an