Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh bị tố giữ chức vụ quá thời hạn bổ nhiệm

Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng cục thuế Hà tĩnh bị tố đã giữ chức vụ quá thời hạn, bên cạnh đó còn bị tố là thiếu hụt bằng cấp.

Theo đơn thư do các cán bộ công chức đang công tác tại ngành thuế Hà Tĩnh phản ánh đến các cơ quan báo chí với nội dung tố cáo: Ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng cục thuế tỉnh Hà tĩnh được Bộ Tài Chính Bổ Nhiệm chức vụ Cục Trưởng kể từ ngày 1/3/2010 và bổ nhiệm lần 2 vào ngày 1/3/2015, tính đến nay ông Hậu đã giữ chức vụ Cục Trưởng là 9 năm 6 tháng.

Trụ sở Tổng Cục

Theo quy định, tại quyết định 686 QĐ-BTC, ngày 19/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định danh mục vị trí công tác, luân phiên ,luân chuyển vị trí công tác đối với công chức viên chức: vào danh mục II,điều 1 có ghi rõ:” Cục trưởng và tương đương là không quá 8 năm” . Vậy từ ngày ông Hậu nhận quyết định và được bổ nhiệm của Bộ Tài Chính đến nay đã giữ chức vụ Cục Trưởng quá 1 năm 6 Tháng.? Như vậy có đúng ông Hậu đã quá thời gian công tác mà ko phải luân chuyển công tác hay không?

Hơn nữa trong đơn thư, bạn đọc còn tố cáo ông Hậu thiếu giấy tờ bằng cấp trình độ. Bởi theo quyết định số 558 của Tổng cục trưởng cục thuế có nói rõ ở khoản 4 điều 6 mục II có ghi:

”Có giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý cấp Vụ hoặc tương đương trở lên”. Các cán bộ nhân viên trong ngành thuế tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ nguyện vọng sớm điều tra làm rõ vị lãnh đạo trên.

Một trong số các cán bộ ngành thuế tỉnh Hà Tĩnh có viết:” Chúng tôi thiết tha kính đề nghị Tổng Cục Thuế, Bộ Tài Chính sớm trả lời, xử lý hai vấn đề nói trên trước lúc Thành lập Chi Cục thuế khu vực?” Vậy tại sao họ lại thiết tha đề nghị như vây? liệu có:” uẩn khúc “ nào bên trong hay không?


Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Nho Hậu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết: Theo Quy định số 98 và Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, công tác luân chuyển cán bộ có một số điểm mới như xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới dự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; Mục tiêu, yêu cầu về luân chuyển cán bộ đảm bảo dân chủ, khách qujan, kiên quyết ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng; Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển, thời gian luân chuyển ít nhất 3 năm; Trách nhiệm và quy trình thực hiện qua 5 bước; Chủ trương, nguyên tắc bố trí cán bộ sau thời gian luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 05/09 trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tầm Nhìn, ông Ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng cục thuế Hà tĩnh cho biết, thời điểm ông được bổ nhiệm là 5 năm. Nếu đúng theo văn bản pháp luật trước đây thì đến tháng 3/2020 mới hết nhiệm kỳ.

“Đến tháng 03/2020 anh tôi mới hết nhiệm kỳ theo quy định cũ khi bổ nhiệm tôi, còn theo quy định mới thì tôi đã hết nhiệm kỳ”, ông Hậu lý giải.

Liên quan đến việc bằng cấp, ông Hậu cũng khẳng định ông có đầy đủ bằng cấp, tuy nhiên khi phóng viên yêu cầu ông Hậu cung cấp các văn bản khác thì ông Hậu từ chối. Trước đơn thư bạn đọc phản ánh trên, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm rõ những vấn đề đơn thư tố cáo trên.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: tamnhin.net.vn

Related Posts