Thương Phiếu Là Gì? Các Loại Thương Phiếu Bạn Nên Biết

Thương phiếu là gì? Có bao nhiêu loại thương phiếu? Ai là người phát hành thương phiếu? Thương phiếu là khái niệm khá trừu tượng đối với nhiều người. Để giúp các bạn độc giả hiểu rõ hơn về khái niệm này, Xứ Nghệ 360 xin tổng hợp và chia sẻ cho tất cả bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về thương phiếu. Mời bạn đọc theo dõi!

Thương Phiếu Là Gì? Các Loại Thương Phiếu Bạn Nên Biết

I. Thương phiếu là gì?

Thương phiếu là chứng chỉ dùng trong thương mại ghi nhận yêu cầu hoặc cam kết thanh toán không điều kiện số tiền xác định trong thời gian nhất định và được chuyển nhượng. Thương phiếu sử dụng trong quan hệ mua bán chịu hàng hóa, dịch vụ (tín dụng thương mại) và có giá trị thể hiện ở số tiền ghi trên thương phiếu. Giá của thương phiếu trong chiết khấu được xác định trên cơ sở số tiền ghi trong thương phiếu. Căn cứ vào người lập thương phiếu, pháp luật phân định thương phiếu gồm hai loại: hối phiếu và lệnh phiếu.

Thương phiếu (commercial paper) được phát hành theo hình thức chiết khấu, tức là được bán với giá thấp hơn mệnh giá. Chênh lệch giữa giá mua và mệnh giá thương phiếu chính là thu nhập của người sở hữu thương phiếu.

Những thương phiếu nguyên thuỷ (commercial bill) chỉ xuất hiện trong các hoạt động mua bán chịu hàng giữa các công ty kinh doanh với nhau. Nó có thể do người bán chịu hay người mua chịu hàng hoá phát hành nhưng bản chất vẫn là giấy xác nhận quyền đòi tiền khi đến hạn của người sở hữu thương phiếu. Ngày nay, thương phiếu được phát hành không chỉ trong quan hệ mua bán chịu hàng hoá mà còn được phát hành để vay vốn trên thị trường tiền tệ.

Các công ty danh tiếng khi có nhu cầu vốn có thể phát hành thương phiếu bán trực tiếp cho người mua theo mức giá chiết khấu. Những người đầu tư thương phiếu ngoài các ngân hàng còn có các trung gian tài chính và công ty khác. Các thương phiếu có mức độ rủi ro cao hơn tín phiếu kho bạc nhưng mức lãi suất chiết khấu cũng cao hơn.

Thị trường thương phiếu ngày nay rất sôi động và phát triển với tốc độ rất nhanh. Việc chuyển nhượng thương phiếu được thực hiện bằng hình thức ký hậu.

Thương phiếu có đặc điểm

– Tính trừu tượng: Trên thương phiếu không ghi cụ thể nguyên nhân phát sinh khoản nợ mà chỉ ghi các thông tin về số tiền phải trả, thời hạn trả tiền và người trả tiền.

– Tính bắt buộc: Qui định người trả tiền phải thanh toán cho người thụ hưởng đúng hạn, không được phép từ chối hoặc trì hoãn việc trả tiền.

– Tính lưu thông: Thương phiếu được chuyển nhượng từ người thụ hưởng sang người khác bằng phương pháp ký hậu, nó có thể chuyển hoá ra tiền khi mang đến ngân hàng xin chiết khấu hoặc cầm cố, tính chất này khiến thương phiếu trở thành một loại phương tiện thanh toán thay cho tiền trong thời gian hiệu lực và mệnh giá thương phiếu.

Đơn vị phát hành thương phiếu

Các công ty phát hành thương phiếu có thể được chia thành hai loại: công ty tài chính và công ty phi tài chính. Các công ty tài chính là những đơn vị phát hành thương phiếu chủ yếu.

Ba loại công ty tài chính bao gồm: các công ty tài chính có quan hệ với một đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty tài chính có liên quan đến ngân hàng, và các công ty tài chính độc lập.

Các đơn vị phát hành thương phiếu thường có thứ hạng tín dụng cao. Những công ty ít tên tuổi và nhỏ hơn với thứ hạng tín dụng thấp hơn cũng có thể phát hành thương phiếu, tuy nhiên, thông qua sự bảo đảm tín dụng từ một công ty có thứ hạng tín dụng cao (những thương phiếu này được gọi là thương phiếu có bảo đảm bằng tín dụng) hoặc thông qua bảo đảm thương phiếu bằng những tài sản có chất lượng cao (những thương phiếu đó được gọi là thương phiếu có bảo đảm bằng tài sản).

II. Phân loại thương phiếu

Thương phiếu gồm hối phiếu và lệnh phiếu, đặc điểm từng loại thương phiếu như sau:

Thương Phiếu Là Gì? Các Loại Thương Phiếu Bạn Nên Biết

a) Hối phiếu

Hối phiếu là chứng chỉ có giá do người kí phát lập, yêu cầu người bị kí phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

– Trong hối phiếu được phân loại:

+ Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange)

Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người kí phát lập, yêu cầu người bị kí phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

+ Hối phiếu nhận nợ (Promissory Note).

Hối phiếu nhận nợ là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Hối phiếu được phát hành phù hợp với luật của địa phương nơi hối phiếu được phát hành.

– Nội dung của hối phiếu

+ Tiêu đề: Cụm từ “Hối phiếu đòi nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu đòi nợ hoặc “Hối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu nhận nợ.

+ Yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định: Số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Khi số tiền trên hối phiếu được ghi bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì số tiền ghi bằng chữ có giá trị thanh toán.

Trong trường hợp số tiền trên hối phiếu được ghi hai lần trở lên bằng chữ hoặc bằng số và có sự khác nhau thì số tiền có giá trị nhỏ nhất được ghi bằng chữ có giá trị thanh toán.

+ Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán không được ghi trên hối phiếu đòi nợ thì hối phiếu đòi nợ sẽ được thanh toán ngay khi xuất trình;

+ Địa điểm thanh toán: Địa điểm thanh toán không được ghi trên hối phiếu thì hối phiếu sẽ được thanh toán tại địa chỉ của người bị kí phát (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc người phát hành (đối với hối phiếu nhận nợ).

+ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ của người bị kí phát (đối với hối phiếu đòi nợ)

+ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được người kí phát (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc người phát hành (đối với hối phiếu nhận nợ) chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ theo lệnh của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người cầm giữ;

+ Địa điểm và ngày kí phát: Địa điểm kí phát không được ghi cụ thể trên hối phiếu đòi nợ thì hối phiếu đòi nợ được coi là kí phát tại địa chỉ của người kí phát (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc địa chỉ của người phát hành (đối với hối phiếu nhận nợ).

+ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ và chữ kí của người kí phát hoặc người phát hành.

– Cơ chế hoạt động của hối phiếu có thể khái quát trên sơ đồ :

Thương phiếu là gì

b) Lệnh phiếu

Lệnh phiếu là chứng chỉ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

– Nội dung của lệnh phiếu

+ Từ “Lệnh phiếu” được ghi trên mặt trước của lệnh phiếu;

+ Cam kết chi trả không điều kiện một số tiền xác định;

+ Thời hạn thanh toán lệnh phiếu;

+ Địa điểm thanh toán lệnh phiếu;

+ Tên và địa chỉ của người thụ hưởng;

+ Địa điểm và ngày kí phát hành;

+ Tên, địa chỉ và chữ kí của người phát hành.

(Tài liệu tham khảo: Luật các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam2005 và Pháp lệnh Thương phiếu 1999 17/1999/PL UBTVQH10)

Hi vọng với chia sẻ trên đây của chúng tôi về thương phiếu là gì? sẽ giúp các bạn hiểu và nắm bắt rõ hơn về thương phiếu. Mong rằng đóng góp của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

Các bạn có thể tham khảo thêm:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *