THÔNG BÁO lịch cắt điện trên địa bàn Nghệ An liên tiếp từ ngày 12/5 – 15/5

Điện lực Nghệ An thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 12/5 – 15/5 như sau:

1. Điện Lực Anh Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Anh Sơn. (Nguồn: PC Nghệ An)

2. Điện Lực Nam Đàn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Nam Đàn. (Nguồn: PC Nghệ An)

3. Điện Lực Nghĩa Đàn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (Nguồn: PC Nghệ An)

4. Điện Lực Nghi Lộc

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (Nguồn: PC Nghệ An)

5. Điện Lực Đô Lương

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Đô Lương. (Nguồn: PC Nghệ An)

Nguồn: tintuc.vn

https://tintuc.vn/thong-bao-lich-cat-dien-tren-dia-ban-nghe-an-lien-tiep-tu-ngay-125-155-post1685446

Related Posts