Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021

Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Nguồn: vov.vn

https://vov.vn/kinh-te/tien-luong-cua-cong-chuc-se-co-thay-doi-lon-tu-2021-1050290.vov

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *