Điện lực Nghệ An: Thông báo lịch cắt điện từ ngày 30/10 – 06/11 ở các địa phương

Do ảnh hưởng của mữa lụt trên toàn tỉnh, điện lực Nghệ An thông báo lịch cắt điện ở các địa phương từ ngày 30/10 đến ngày 06/11/2020 như sau:

Điện lực Nghĩa Đàn

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Nghĩa Đàn 02/11/2020 7h30 : 02/11/2020 18h00 : 02/11/2020 ĐZ 0,4Kv sau TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S (Bó gọn cáp, vệ sinh , láng nền TBA, chỉnh lại các biển báo an toàn…)

Điện lực Nghi Lộc:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Nghi Lộc 02/11/2020 7h30 : 02/11/2020 11h00 : 02/11/2020 TBA Nghi Kiều 10 – ĐZ 376E15.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nghi Kiều 10 – ĐZ 376E15.4 để bổ sung cáp xuất tuyến.
Điện lực Nghi Lộc 02/11/2020 7h30 : 02/11/2020 17h00 : 02/11/2020 TBA Nghi Kiều 2 – ĐZ 376E15.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nghi Kiều 2 – ĐZ 376E15.4 để thay dây hạ thế.
Điện lực Nghi Lộc 02/11/2020 6h00 : 02/11/2020 14h00 : 02/11/2020 TBA Nghi Tiến 6 – ĐZ 373E15.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nghi Tiến 6 – ĐZ 373E15.8 để thay TI định kỳ.
Điện lực Nghi Lộc 02/11/2020 6h00 : 02/11/2020 14h00 : 02/11/2020 TBA Nghi Kiều 11 – ĐZ 376E15.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nghi Kiều 11 – ĐZ 376E15.4 để thay TI định kỳ.
Điện lực Nghi Lộc 31/10/2020 7h30 : 31/10/2020 10h00 : 31/10/2020 TBA Nghi Tân 4 – ĐZ 480E15.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nghi Tân 4 – ĐZ 480E15.8 để thay công tơ 3 pha.
Điện lực Nghi Lộc 30/10/2020 6h00 : 30/10/2020 14h00 : 30/10/2020 TBA CT TNHH Sơn Trang – ĐZ 471TGQH Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA CT TNHH Sơn Trang – ĐZ 471TGQH để tổng Kiểm Tra Hệ Đo Lường
Điện lực Nghi Lộc 30/10/2020 6h00 : 30/10/2020 14h00 : 30/10/2020 TBA Bệnh viện Lao – ĐZ 471TGQH Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Bệnh viện Lao – ĐZ 471TGQH để tổng Kiểm Tra Hệ Đo Lường
Điện lực Nghi Lộc 30/10/2020 6h00 : 30/10/2020 14h00 : 30/10/2020 TBA Tiến Thanh-Dự án chia lô Xóm 8 – ĐZ 471TGQH Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Tiến Thanh-Dự án chia lô Xóm 8 – ĐZ 471TGQH để tổng Kiểm Tra Hệ Đo Lường
Điện lực Nghi Lộc 30/10/2020 6h00 : 30/10/2020 14h00 : 30/10/2020 TBA Công ty 482 – ĐZ 471TGQH Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Công ty 482 – ĐZ 471TGQH để tổng Kiểm Tra Hệ Đo Lường

Điện lực Tương Dương:

Nghệ An: Tại nạn thảm khốc trong đêm, xe khách 29 chỗ tông dải phân cách khiến 4 người thương vong

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Tương Dương 31/10/2020 7h30 : 31/10/2020 17h00 : 31/10/2020 Sau AB Tổng TBA Bản coọc thuộc DZ 373E15.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây lấy độ võng, đấu nối từ cột XT đến cột 23A và từ cột XT đến cột 24B đường dây 0,4kV TBA Bản Cọoc thuộc ĐD 373E15.14.

Điện lực thành phố Vinh

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Thành phố Vinh 31/10/2020 6h00 : 31/10/2020 13h00 : 31/10/2020 Bến Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế tủ RMU của TBA Nguyễn Du 8
Điện lực Thành phố Vinh 30/10/2020 6h00 : 30/10/2020 13h00 : 30/10/2020 Bến Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TPĐ1PĐC và tủ RMU Bến Thủy 2, Quyết Thành bị hết khí
Điện lực Thành phố Vinh 30/10/2020 6h00 : 30/10/2020 13h00 : 30/10/2020 Bến Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TPĐ1PĐC và tủ RMU Bến Thủy 2, Quyết Thành bị hết khí

Điện lực Yên Thành

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Yên Thành 30/10/2020 5h00 : 30/10/2020 15h00 : 30/10/2020 ĐZ 474E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyến nấc MBA T2 trạm 110kV.

Nguồn: http://cskh.npc.com.vn/CapDien/LichCatDien/2

Related Posts