Điện lực Nghệ An: Thông báo lịch cắt điện từ ngày 14/11 – 21/11 ở các địa phương như sau

Công ty Điện lực Nghệ An kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/11/2020 đến ngày 21/11/2020 bao gồm các khu vực sau:

KHẨN Nghệ An: Truy tìm người phụ nữ bỏ chạy trong vụ tai nạn xe tải cán cô gái 20 tuổi tử vong thương tâm

Huyện Diễn Châu:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Diễn Châu 14/11/2020 5h30 : 14/11/2020 9h30 : 14/11/2020 MC 371E15.13 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Tháo cung NR Thị trấn 3 tại cột 07TC – Lấy lại độ võng khoảng cột 4-5 TC Bổ sung thanh cái tại RE 371/43B và RE 371/56 (phụ lục kẹp dây)
Điện lực Diễn Châu 14/11/2020 5h30 : 14/11/2020 7h00 : 14/11/2020 MC 975E15.13 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Tháo cung, hạ dây NR Thị trấn 1 tại cột 12TC
Điện lực Diễn Châu 14/11/2020 5h30 : 14/11/2020 18h00 : 14/11/2020 NR Thị trấn 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Di dời NR Thị trấn 3 – Đấu nối TBA Thị trấn 1
Điện lực Diễn Châu 14/11/2020 16h00 : 14/11/2020 18h00 : 14/11/2020 MC 371E15.13 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Đấu cung NR Thị trấn 3 tại cột 07TC
Điện lực Diễn Châu 14/11/2020 5h30 : 14/11/2020 17h00 : 14/11/2020 NR Thị trấn 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Thu hồi NR Thị trấn 1 chuyển sang đấu nối Đz 371E15.13

 

Huyện Nam Đàn: 

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Nam Đàn 17/11/2020 6h00 : 17/11/2020 8h30 : 17/11/2020 ĐZ sau DPL 475-7/1 Nam Thanh 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện Lực Nam Đàn đấu nối NR TBA công ty CPNL mặt trời Nam Anh 1 Tại cột 07 Trạm 2 Nam Thanh 2
Điện lực Nam Đàn 14/11/2020 7h00 : 14/11/2020 17h00 : 14/11/2020 Trạm 9 Vân Diên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây ,hộp công tơ sang cột di mói mỏ rộng Đường nông thôn (KHHT)

 

Huyện Nghĩa Đàn:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Nghĩa Đàn 15/11/2020 6h30 : 15/11/2020 12h00 : 15/11/2020 Các TBA thuộc ĐZ 971E15.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Cty Tân Việt thực hiện các BPAT để dựng giàn giáo, tháo hotline tại điểm giao chéo để thi công ĐZ 110Kv Quỳnh Lưu – Quỳ Hợp giao chéo tại khoảng cột 88-89 trục chính và 2-3 NR Nghĩa Lộc ĐZ 971E15.2 – Làm lại các đầu cáp ngầm của cáp xuất tuyến ĐZ 971E15.2

 

Huyện Hưng Nguyên:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 10h30 : 14/11/2020 11h10 : 14/11/2020 Cắt DCL TBA số 4 Hưng Phú Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBA
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 9h00 : 14/11/2020 9h40 : 14/11/2020 Cắt DCL TBA số 2 Hưng Phú Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBA
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 8h10 : 14/11/2020 8h50 : 14/11/2020 Cắt DCL TBA số 5 Hưng Lam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBA
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 6h31 : 14/11/2020 7h11 : 14/11/2020 Cắt DCL TBA số 3 Hưng Lam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBA
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 7h20 : 14/11/2020 8h00 : 14/11/2020 Cắt DCL TBA số 4 Hưng Lam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBA
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 11h20 : 14/11/2020 12h00 : 14/11/2020 Cắt DCL TBA số 6 Hưng Phú Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBA
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 9h50 : 14/11/2020 10h20 : 14/11/2020 Cắt DCL TBA số 3 Hưng Phú Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBA
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 16h00 : 14/11/2020 17h30 : 14/11/2020 ĐZ 377E15.7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DLT ĐZ 377E15.7 và ĐZ 377E15.1 cấp độc lập sau khi Trạm 220KV Hưng Đông TNĐK và SCTX xong
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 6h00 : 14/11/2020 7h00 : 14/11/2020 ĐZ 377E15.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DLT ĐZ 377E15.7 cấp điện cho ĐZ 377E15.1: Trạm 220KV Hưng Đông TNĐK và SCTX
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 16h00 : 14/11/2020 17h30 : 14/11/2020 ĐZ 377E15.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DLT ĐZ 377E15.7 và ĐZ 377E15.1 cấp độc lập sau khi Trạm 220KV Hưng Đông TNĐK và SCTX xong
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 6h00 : 14/11/2020 7h00 : 14/11/2020 ĐZ 377E15.7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DLT ĐZ 377E15.7 cấp cho ĐZ 377E15.1: TBA 220KV Hưng Đông TN và SCTX
Điện Lực Hưng Nguyên 14/11/2020 6h00 : 14/11/2020 13h00 : 14/11/2020 Cắt DPT 377-7/21 Hưng Châu Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà nâng độ võng; Đấu nối TBA TĐC Hưng Phú GPMB đường cao tốc,Thay công tơ định kỳTBA

 

Huyện Qùy Châu:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Quỳ Châu 14/11/2020 9h30 : 14/11/2020 10h30 : 14/11/2020 ĐZ 0,4kV TBA Bản Cói (371E15.12) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới có cắt điện
Điện lực Quỳ Châu 14/11/2020 8h00 : 14/11/2020 9h00 : 14/11/2020 ĐZ 0,4kV TBA Na Dến (371E15.12) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới có cắt điện
Điện lực Quỳ Châu 14/11/2020 8h00 : 14/11/2020 12h00 : 14/11/2020 ĐZ 0,4kV TBA Kẻ Khứm (374E15.3) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung cáp xuất tuyến

 

Huyện Đô Lương:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Đô Lương 14/11/2020 7h00 : 14/11/2020 17h00 : 14/11/2020 TRẠM 8 THỊ TRẤN Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ 0,4 kv
Điện lực Đô Lương 14/11/2020 7h00 : 14/11/2020 17h00 : 14/11/2020 TRẠM 3 THỊ TRẤN Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI Đầu nguồn
Điện lực Đô Lương 14/11/2020 7h00 : 14/11/2020 17h00 : 14/11/2020 TBƠM XI MĂNG 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ đầu nguồn

 

Huyện Thanh Chương:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Thanh Chương 14/11/2020 7h30 : 14/11/2020 9h30 : 14/11/2020 Các khách hàng trên tuyến dây Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt để đấu nối TBA NM Gỗ Thanh Hương

 

Huyện Tương Dương:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Tương Dương 14/11/2020 7h30 : 14/11/2020 17h00 : 14/11/2020 Sau AB tổng TBA Tam Quang 4(Bãi Sở) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha khách hàng tư gia

 

Huyện Yên Thành:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Yên Thành 18/11/2020 13h15 : 18/11/2020 13h30 : 18/11/2020 ĐZ 373E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt 373E15.21 để cắt dao 373-7/1 quyết tiến 2 đz 373E15.21
Điện lực Yên Thành 18/11/2020 7h30 : 18/11/2020 9h30 : 18/11/2020 sau RE 371/3 hồng thành đz 371E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tụ bù trung t̉hế tại cột 4 hồng thành đz 371E15.21
Điện lực Yên Thành 18/11/2020 13h30 : 18/11/2020 16h00 : 18/11/2020 sau dao 371-7/1 quyết tiến 2 đz 373E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt dao 373-7/1 quyết tiến 2 đấu nối tụ bù trung thế tại cột 2 NR quyết tiến 2 đz 373E15.21
Điện lực Yên Thành 18/11/2020 15h45 : 18/11/2020 16h00 : 18/11/2020 đz 373E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt 373E15.21 để đóng dao 373-7/1 quyết tiến 2 đz 373E15.21
Điện lực Yên Thành 17/11/2020 7h30 : 17/11/2020 8h30 : 17/11/2020 sau RE 371/88 ĐỨC THÀNH ĐZ 371E15.5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu nối NR TBA xưởng gỗ Trần xuân hiến
Điện lực Yên Thành 15/11/2020 5h00 : 15/11/2020 18h00 : 15/11/2020 ĐZ 977E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sữa chữa trạm 110kV.
Điện lực Yên Thành 15/11/2020 5h00 : 15/11/2020 18h00 : 15/11/2020 ĐZ474E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp ĐZ 971E15.21 lên 22kV (ĐZ474E15.21 đi chung xuất tuyến với ĐZ 971E15.21)
Điện lực Yên Thành 15/11/2020 5h00 : 15/11/2020 18h00 : 15/11/2020 ĐZ 975E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sữa chữa trạm 110kV.
Điện lực Yên Thành 15/11/2020 5h00 : 15/11/2020 18h00 : 15/11/2020 – ĐZ 971E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, nâng cấp ĐZ 971E15.21 sau trạm 110kV Yên Thành lên vận hành cấp điện áp 22kV
Điện lực Yên Thành 14/11/2020 5h00 : 14/11/2020 18h00 : 14/11/2020 ĐZ 474E15.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sữa chửa trạm 110kV

 

Nguồn: http://cskh.npc.com.vn/CapDien/LichCatDien/2

Related Posts