Tân CT Thanh Hoá ra chỉ thị “tuyên ch.iến” với thói “hành” dân trong hoạt động công vụ

Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có thể coi là lời “cản.h b.áo” gửi tới cán bộ công chức rằng, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Vừa nhậm chức chưa lâu, ông Đỗ Minh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính”, đốc thúc cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân” trong đó chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thực thi công vụ, đi kèm với đó là các chế tà.i xử lý vi phạm.

Chỉ thị có đoạn: “Vẫn còn một số ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, nhiều công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhưng một số ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm theo yêu cầu; còn tình trạng cơ quan chủ trì không tham mư.u rõ nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình”.

Đặc biệt, Chỉ thị nhấn mạnh chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động công vụ: “Công tác quản lý Nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực bị buông lỏng, tình trạng né tránh, đù.n đẩy trách nhiệm còn xảy ra; công tác phối hợp trong giải quyết công việc có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên, vi phạ.m quy định về văn hóa công sở, còn có biểu hiện gây phiền h.à, sác.h nhiễu, v.òi vĩ.nh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải “chung chi” trong quá trình thực thi công vụ. Cá biệt có cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hìn.h s.ự.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa đủ tính r.ă.n đ.e, giáo dục; người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao…, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh”.

Ông Đỗ Minh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Có thể nói đây là lần hiếm hoi, nội dung “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính” được hiện thực hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật có tính phổ quát rộng tại Thanh Hoá, thể hiện rõ mệnh lệnh cứng rắn của “người chỉ huy”, gắn liền trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực thi công vụ của cán bộ công chức.

Trong đó, người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa không ngần ngại chỉ rõ những “khuy.ết tậ.t” đang tồn tại ở một số cơ quan chấp hành pháp luật và một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ. Đó là chuyện cán bộ nhũ.ng nh.iễu, ph.iền h.à, ti.êu c.ực, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã và đang còn tồn tại ở một số cấp, một số nơi, khiến dư luận xì xào, bàn tán, gây ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan hành pháp trong việc chấp hành và thực thi pháp luật..

Dư luận kỳ vọng Chỉ thị này là “đơn thuốc kháng sinh”, nhằm chữa trị căn bệnh “nan y” (nêu trên), đang tồn tại trong một số cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, nhằm chuẩn bị cho “bước chạy đà” hoàn hảo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong giai đoạn mới.

Với Chỉ thị này, có thể thấy người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa đã không xem nhẹ những vấn đề thuộc về đ.ạo đ.ức công vụ của cán bộ đặt trong mối quan hệ có tính biện chứng về việc nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước nói chung, khi tệ nhũn.g nh.iễu, vò.i vĩ.nh, vi phạm đạo đức công vụ đã và đang được xem là “vấ.n n.ạn” cần phải xử lý triệt để ở một số nơi và ở một bộ phận cán bộ không nhỏ.

Việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương được nêu trong Chỉ thị sẽ giúp các cấp lãnh đạo, cán bộ dưới quyền ý thức rõ hơn, tốt hơn được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ, rằng “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấ.m” nếu bản thân họ không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, càng không thể có chuyện né tránh đùn đẩy, ỉ lại vào cấp trên.

Nói về vấn đề trách nhiệm công vụ, lâu nay người ta vẫn thấy tồn tại một thực tế rằng, mặc dù đã có phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp, thế nhưng có những vụ việc phát sinh trong thực tế thuộc thẩm quyền xử lý của cấp xã, huyện, nhưng không hiếm chuyện Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, hoặc chỉ đạo bằng văn bản thì cấp dưới mới vào cuộc xử lý.

Nếu người đứng đầu là người khởi xướng, hoạch định chính sách, nhưng suốt ngày phải quan tâm tới những vấn đề không thuộc thẩm quyền thì rõ ràng sự chuyển động của bộ máy nhà nước ở cấp cơ sở không đồng đều, có vấn đề. Đây là điều đi ngược lại với mong mỏi của người dân và lãnh đạo cấp trên, nếu không muốn nói đó là biểu hiện về thói “vô cảm” của một bộ phận cán bộ thực thi công vụ. Mặc dù trong hoạt động thực thi quyền lực nhà nước đã quy định chế tài xử lý cán bộ nhũ.ng nhi.ễu, “hành” dân, xử lý hành vi trên bảo dưới không nghe… thế nhưng, việc xử lý vi phạm dường như chưa đáp ứng được như kỳ vọng của người dân (?!)

Nhưng với Chỉ thị này, cử tri và dư luận tin tưởng và hy vọng rằng, sẽ không còn thấy cảnh người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền phải mất thời gian để giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan khác theo phân cấp, phân quyền.

Những nội dung đã nêu ở Chị thị là những vấn đề không mới, nhưng là cực kỳ cần thiết hợp lòng dân, nhằm giữ gìn kỷ cương, phép nước, đồng thời “tuyên chiến” với hành vi nhữn.g nh.iễu, há.ch dị.ch, vòi vĩnh, trên nóng, dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe, phát sinh trong hoạt động công vụ. Chỉ thị có thể coi là lời “cả.nh báo” gửi tới cán bộ công chức rằng, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Để thực hiện được điều này, cần sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó cần phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, báo chí…

Theo Reatimes

Nguồn: https://reatimes.vn/hoan-nghenh-chu-tich-tinh-thanh-hoa-20201224000000473.html

Related Posts