Chiều 20/8, Nghệ An thêm 26 người nhi.ễ.m Co.v.id-19, 16 ca đã được c.á.ch l.y

Như vậy, trong ngày hôm nay toàn tỉnh ghi nhận 60 ca b.ệ.nh Co.v.id-19 mới.

Chiều 20/8, TS Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 20/8), Nghệ An ghi nhận 26 ca dư.ơ.ng tí.nh mới với C.O.V.ID-19. Trong đó, có 10 ca cộng đồng, 16 ca đã được c.á.ch l.y tập trung trước đó.

Trong 12 giờ qua (từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 20/8), Nghệ An ghi nhận 26 ca dư.ơ.ng tín.h mới với COVID-19. Cụ thể như sau:

Tại Yên Thành có 2 ca: Nam Thành (1), Hoa Thành (1)

Nghi Lộc có 1 ca: Nghi Long (1)

Nam Đàn có 2 ca: Trung Phúc Cường (1), Xuân Hòa (1)

TP Vinh có 8 ca : Lê Lợi (1), Hồng Sơn (3), Trường Thi (2), Vinh Tân (2)

Đô Lương có 1 ca: Bồi Sơn (1)

Kỳ Sơn có 1 ca: Mỹ Lý (1)

Tân Kỳ có 2 ca: Tân Hương (2)

Quỳnh Lưu có 2 ca: Quỳnh Châu (2)

Quế Phong có 7 ca: Tri Lễ (7)

Cơ quan chức năng thắt chặt kiểm tra để phòng d.ị.ch Co.v.id-19. Ảnh: Tiến Hùng

Như vậy, trong ngày hôm nay toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 60 ca b.ệ.nh Co.v.i.d-19, ít hơn 1 ca b.ệ.nh so với con số kỷ lục của ngày 19/8.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 760 BN mắc CO.V.I.D-19 ở 20 địa phương: TP Vinh: 168, Quỳnh Lưu: 137, Yên Thành: 78, Kỳ Sơn: 52, Diễn Châu: 47, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 38, Hưng Nguyên: 25, Quế Phong: 34, Nam Đàn: 28, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 18, Tân Kỳ: 18, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 14, Con Cuông: 11, Quỳ Hợp: 11, Thanh Chương: 09, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 04.

Nguồn: https://baonghean.vn/chieu-20-8-nghe-an-them-26-nguoi-nhiem-covid19-16-ca-da-duoc-cach-ly-292649.html

Related Posts